Spårare

SPÅRARSCOUT

I spårarscout samlas barn som går i klass 1-3 tillsammans med ledare och några föräldrar. Vi möts varannan onsdag, jämna veckor kl. 18.30-20.05.

Spårarscouter lär sig bäst genom att göra. Spårarna utvecklas genom uppdrag och äventyr med ett tydligt stöd från vuxna. Fantasin är stor och genom hajker och äventyr får de växa i självständighet och förmågan att hantera olika situationer, utveckla sitt mod och sin upptäckarglädje.

I spårarscout Guntorp har vi ett tema för varje termin som leder till ett s.k. intressemärke. Det kan t.ex. vara Tända (om eld), Naturligt (om skogen, naturen), Plåstra (om första hjälpen), Mat-1an (om att laga mat ute), osv.

Vi brukar göra en hajk (sova över med scouterna) på våren och en på hösten, och ett sommarläger.

En vanlig scoutkväll i Spårarscout Guntorp brukar se ut så här:

– Vi samlas i en ring och säger HEJ, för att se vilka som är på plats ikväll. Så berättar vi vad vi ska göra under kvällen.
– Sedan är det aktivitet av olika slag beroende på temat för kvällen. Det kan vara olika stationer, patrullaktivitet eller t.ex. en spårning.
– Ofta äter vi en halv frukt eller grillar något under kvällen.
– I slutet samlas vi i en ring igen för en andakt. En berättelse som kopplar till bibeln och kristen tro och samtal om den, möjlighet att berätta saker man vill att vi ska be för, en kort bön och scoutbönen.
– Vi säger något om nästa gång och gör scouthälsningen.

Vi är några vuxna ledare i gruppen och så är det tonåringar som har rollen som ledarscouter eller hjälpledare. För spårarscouterna en möjlighet att bli kompis med barn i åldern 13-16 år och för de unga ledarna en möjlighet att träna på och växa i sin ledarroll.

Föräldrar är välkomna att delta i spårarscout! Du hör då till patrullen Dinosaurien. Du får delta i aktiviteten, hjälpa till med något praktiskt eller tillsammans med andras barn upptäcka och prova och lära. Vi vill att alla barn (och föräldrar) får växa i självständighet. I den mån det går får du delta i en annan del av aktiviteten än just ditt barn. Namnet dinosaurien kommer sig av att föräldrar är så väldigt gamla….

Ansvarig ledare: Eva Andersson  0703-65 71 16, eva.ma.andersson@gmail.com