Söndagsskola

Söndagsskolan är en mötesplats för barn, där man undervisar från Bibeln. Söndagsskolan kan vara sång, bön, skapande, lek och berättelser ur Bibeln. Här kan barnet fråga om det som verkar konstigt eller svårt att förstå. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Och har kul ihop!

Söndagsskolan träffas i samband med att vi firar gudstjänst i kyrkan. Barn och ledare deltar i gudstjänsten en stund i början och går sedan ner till storstugan för att fortsätta med sin egen samling.