Att vara scoutförälder

Välkommen till scouterna!

Här finner du information till dig som är scoutförälder. Läs igenom, och om du har frågor så är du välkommen att ta kontakt.

Det är aldrig för sent att bli scout och det finns massor av olika roller som du som vuxen kan ha i Equmeniascout. Välkommen att delta i den omfattning som passar dig och ditt barn. Välkommen till scoutkvällar, på hajk och läger och andra arrangemang. 

I Equmenia tror vi på kraften i unga människor och vill ta vara på den. Vi vill erbjuda en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Vår verksamhet sker på kristen grund. Jesus står alltid på barnens sida – det vill vi också göra. Equmenia vill vara en plats där barn och unga får växa tillsammans med varandra och Jesus. Det genomsyrar allt vi gör. Hos oss får alla vara med, oavsett vad man tror eller vem man är. Var och en får själv ta ställning. Vid varje scoutträff har vi en andakt. Vår önskan är att alla deltar, utifrån första budet i scoutlagen: ”En scout söker sin tro och respekterar andras”. Ibland medverkar vi i scoutgudstjänster, t.ex. för scoutinvigning, luciafest, mm.

Föräldraresurs- Onsdagar

Som förälder kan du välja att vara med på scoutkvällarna. Då får du vara aktiv deltagare på olika sätt. Det kan vara att tillsammans med några barn delta i en uppgift, att hjälpa ledare med något moment eller ta hand om en station på kvällens aktivitet tillsammans med en ledarscout. Ofta fördelar vi så att du som förälder är tillsammans med en annan grupp delar av kvällen, för att ge utrymme både för ditt barn och för dig att växa. Du behöver inte förbereda något inför scoutkvällen, om du inte vill det, men är en resurs på plats. Att vara en klok vuxen räcker långt. Berätta för oss om du gärna är med på onsdagarna, så planerar vi för din närvaro.

Ledarscouterna är ungdomar i högstadiet/gymnasiet som tränar på att vara ledare. Det är viktigt att de får utrymme för det och att vi som vuxna stödjer dem i deras roll och gör scoutaktiviteten tillsammans med dem och med barnen.

Dinosaurien: Ibland låter vi föräldrarna gå som en egen patrull på t.ex. en enkel spårning. Patrullen brukar då heta DINOSAURIERNA vilket har en egen historia. Första scouthajken med föräldrapatrull kunde de inte bestämma sig för ett namn. De fick då namnet dinosaurierna – för de var ju så väldigt gamla… Så förstår du varför föräldrar ofta kallas för dinosaurier vid olika samlingar på scouterna.

Resurs för kåren

Det finns praktiskt arbete som vi hjälps åt med. Ledargruppen är tacksamma för stöd i arbetet! Det handlar om att vårda och förbättra tält, kistor med material, presenningar, vindskydd, mm. Men också att ta hand om det hus vi delar med församlingen – Equmeniakyrkan Guntorp – och tomten runt omkring. Vi kommer ibland efterfråga hjälp vid städdag, packning kårpackning eller efter läger att ta hand om allt efteråt. Välkommen med! Det är så värdefull med extra händer i det arbetet!

Om du vill vara en resurs för fixa och dona med material, mm. Hör av dig till oss!

Intresserad av att vara scoutledare? Du kanske har tidigare erfarenhet av scouter eller har lust att engagera dig mer i scoutkåren? Prata med kårchef Staffan Andersson eller ordförande Gabriella Anjou!

Kommunikationsvägar

Alla scoutföräldrar bjuds in att vara med i en SMS-grupp. Där skickar vi kort information, påminnelser, mm. Du får meddelanden som ett vanligt SMS. Du kan också välja att ladda ner appen ”Supertext” och samla dina grupp-SMS där. Om du svarar på meddelandet eller ställer en fråga den vägen är det bara vuxna ledare i gruppen som ser ditt SMS. Detta för att minska risken för alltför många SMS till alla föräldrar.

Ungefär en gång/månad skickar vi ut ett mejl märkt” SCOUT-info månad”. Där samlar vi vad som är på gång i föreningen. Det finns tidigt i mailet en innehållsförteckning där du kan se vilka delar som berör din scout och er familj. Vi skickar ibland med bilagor till mailen, t.ex. en broschyr om läger eller en packlista eller fakturan för medlemsavgift.

Anmälningar – behöver vi ofta i scouterna. Till olika arrangemang som hajk, läger, Kilanda marknad, lucia, osv. Vi vill att alla scoutfamiljer alltid meddelar hur de tänker göra med en sådan händelse. Dvs. om ni inte kommer delta, så anmäl det också! Vi vet att det är lätt att missa anmälningsdatum som barnfamilj med många datum och händelser att hålla reda på. Så blir det färre som vi behöver påminna med SMS om de inte hört av sig.

Anmälan i skriftlig form är lättare för oss att hålla reda på. Så använd gärna det anmälningsformulär som du kan nå via länk i SCOUT-info. Eller i andra fall skriv i SMS eller mail. Tack!

Hemsida – här på hemsidan jobbar vi med att hålla kalendern uppdaterad med händelser i kåren och i kyrkan. Samt att du ska få tillgång till dokument som terminsprogram, packlista, o.dyl. Se under fliken ”informationsdokument” för att hitta dem.