Mål och visioner

En kyrka för hela livet,
där mötet med Jesus Kristus
förändrar mig, dig och världen.

Equmeniakyrkans gemensamma vision.
Antagen av Equmeniakyrkan Guntorp feb
2020.

Vision och mål 2020-2023.pdf