Barn och unga – scout

Equmenia Guntorp

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. 
Det är Equmenias vision och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.